Sveiki atvykę į Inregrra vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Inregrra sistemos funkcionalumais.

Šiame skyriuje galėsite sukurti naujus bei redaguoti esamus vartotojus, sukurti padalinius ir pareigas, kurias priskirsite savo sukurtiems paskyros vartotojams, ir galėsite sukurti asmenų pavadavimus.

Vartotojai - šiame skyriuje matote visų įmonės paskyroje registruotų vartotojų sąrašą. Prie norimo vartotojo sąraše paspaudus žalią redagavimo įkoną, galėsite išsikviesti vartotojo duomenų redagavimo formą. Joje galėsite pakeisti vartotojo informaciją, priskirti jam kitą sisteminę rolę arba atjungti vartotojo paskyrą nuo įmonės paskyros paspaudus mygtuką Atleisti darbuotoją. Jeigu norite pridėti prie įmonės paskyros naują vartotoją, tuomet šiame skyriuje paspauskite mygtuką Naujas vartotojas ir sistema atidarys naujo vartotojo pildymo formą. Ją užpildžius, naujas vartotojas į jo nurodytą el. pašto adresą gaus pakvietimą prisijungti prie jūsų įmonės paskyros.

Daliniai - čia galite pamatyti savo įmonės paskyroje sukurtus dalinius ir galite redaguoti jų kontaktinę informaciją. Jeigu jums reikia sukurti naują dalinį, šiame skyriuje spauskite mygtuką Sukurti naują dalinį. Sistema atidarys naujo dalinio nustatymų pildymo formą, kurioje privalomai turėsite nurodyti tik dalinio pavadinimą.

Pareigos - čia matysite sąrašą visų jūsų įmonės paskyroje sukurtų pareigų, kurias galite prisikirti esamiems arba naujiems vartotojams. Paspaudus prie norimos pareigos sąraše ant žalios redagavimo ikonos, galite pakeisti pareigos parametrus, kurie bus pritaikyti visiems vartotojams einantiems tą pareigą. Jeigu norite sukurti naują pareigą įmonės paskyroje, galite šiame skyriuje spausti mygtuką Sukurti naują pareigybę. Sistema atidarys naujos pareigos pildymo langą, kurioje turėsite įvesti pareigos pavadinimą vyriškos ir moteriškos giminės bei taip pat galėsite, paspaudę formoje Papildomi nustatymai, nustatyti pareigos svorį ir pareigos pavaldumą kitai pareigai įmonės hierarchijos medyje. Svorio parametras yra skirtas nustatyti kokios svarbos yra kuriama pareiga. Aukščiausios svarbos pareiga žymima numeriu 1 ir žemesnės svarbos pareigos yra žymimos didėjančio svorio skaičiais iki 10.

Pavadavimai - šiame skyriuje galite sukurti pavadavimo prisijungimus savo kolegoms. Funkcionalumas yra skirtas tokiai situacijai, kai kolegos suserga ar išvyksta atostogauti ir reikia neatideliotinai atlikti veiksmus su paskirtais dokumentais šiam asmeniui, galime sukurti tiesioginį prisijungimą kitam įmonės registruotam vartotojui prie pavaduojamo kolegos paskyros. Naujas pavadavimas gali būti sukuriamas skyriuje paspaudus mygtuką Sukurti naują pavadavimą.
Šiuose nustatymuose matysite 2 skiltis:

Kontaktai - šiame skyriuje matysite visų, savo įmonės paskyroje sukurtų išorinių juridinių ar fizinių kontaktų sąrašą. Jei norėtumėte užslėpti nereikalingą kontaktą iš savo paieškos laukų, šiame sąraše prie kontakto galite spausti žalią redagavimo ikoną ir pažymėti varnelę parametre “Paslėptas ?”.

Kontaktų grupės - šiame skyriuje matysite visų įmonės paskyroje sukurtų vartotojų grupių sąrašą. Kontaktų grupės yra sukuriamos mygtuko “Sukurti naują grupę” paspaudimu, pasirinkus visus norimus registruotus vartotojus įtraukiamus į naują grupę. Kontaktų grupės gali būti panaudotos sistemoje norint įtraukti didelį kiekį dokumentą pasirašančiųjų, vizuojančių ar susipažinančių asmenų.
Šiame meniu punkte galėsite peržiūrėti jūsų įmonės paskyros administracinį žurnalą bei jūsų įmonės paskyros resursų duomenis:

Administracinis žurnalas - Šio meniu punkto pagalba, sistemoje atsidarysite detalų visų veiksmų, atliktų jūsų įmonės paskyroje, sąrašą. Viršuje atsidariusios formos, galite pasirinkti kokio termino informaciją norėtumėte peržiūrėti ir rodomoje informacijoje matysite veiksmą atlikusio vartotojo vardą, pavardę, atlikimo laiką, atlikimo veiksmą bei iš kokio IP adreso minimas vartotojas atliko sąraše nurodytus veiksmus.

Apie sistemą - Paspaudus ant šio punkto, sistema atidarys naują sistemos langą, kuriame galėsite pamatyti, kiek jūsų įmonės paskyroje yra sukurtų vartotojų, dokumentų, užduočių, kiek paskyra turi priskirtą kiekį disko dydžio ir kiek šiuo metu jo užima jūsų sukurti dokumentai. Taip pat šiame sąraše galėsite peržiūrėti kiek praeitą ir einantį mėnesį įmonės paskyroje buvo sunaudota el. parašų ir laiko žymų bei matysite tokią informaciją kaip per einamą dieną atliktų prisijungimų prie jūsų įmonės paskyros ir šiuo metu prisijungusių vartotojų sąrašą.