Sveiki atvykę į Inregrra vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Inregrra sistemos funkcionalumais.

Šioje dalyje galite skelbti kokias norite naujienas ir prisegti dokumentus arba nuotraukas, kurias matys visi registruoti jūsų įmonės paskyros vartotojai arba tik tie vartotojai, kuriems nustatysite įvykio matomumą. Paskelbto įvykio lange yra rodomas paskelbusiojo vardas ir pavardė bei prieš kiek laiko įvykis buvo paskelbtas. Žemiau matoma galimybė ištrinti paskelbtą įvykį. Tokią galimybę turi tik jį paskelbęs vartotojas. Visiems įmonės darbuotojams matoma komentarų skiltis, pakomentavusiųjų, peržiūrėjusių, stebėtojų ir mėgstančiųjų įvykį skaičius.
Paspaudus Paieška, atsiveria naujas langas, kuriame galite ieškoti dokumento pagal įvairius kriterijus:
 • Numeris - Ieškomo dokumento numeris.
 • Registras - Ieškomo dokumento registras.
 • Antraštė - Ieškomo dokumento antraštė sistemoje.
 • Prisegti failai
 • Siuntėjas - Dokumento kortelėje nurodytas siuntėjas.
 • Gavėjas - Dokumento kortelėje nurodytas gavėjas.
 • Rengėjas - Dokumentą kūręs vartotojas.
 • Senesni nei 30 dienų dokumentai ieškomi pažymėjus varnele.
Sekcija Prisegti failai yra skirta kontekstinės paieškos vykdymui. Šiame lauke galite įrašyti žodį arba tikslią frazę, pagal kurią sistema suras atitikusius dokumentų failus ir juos atvaizduos rezultatų sąraše (šiuo metu šis funkcionalumas veikia tik su dokumente esančiais .docx formato failais). Jeigu norima ieškoti dokumentų pagal platesnius parametrus, šiame meniu punkte virš paieškos parametrų paspaudus mygtuką Išplėstinė paieška, galėsite pasiekti paieškos formą pagal detalesnius dokumento parametrus.
Paspaudus Greitasis meniu galima pasirinkti norimą atlikti paiešką pagal jūsų išsaugotus paieškos parametrus ir pamatyti sistemoje jums aktualius dokumentus vieno mygtuko paspaudimu. Norint susikurti greitojo meniu mygtuką, turite per meniu punktą “Paieška” atlikti dokumentų paiešką ir sugeneruotame sąraše, jo viršutiniame dešiniame kampe paspausti mygtuką Išsaugoti greitajame meniu. Greitojo meniu nustatymų instrukcija - Greitojomeniunustatymai_PDF_2023-12-21114941.310756
Šiame skyriuje galite pasirinkti iš tokių įmonės paskyros ataskaitų variantų kaip:
 • Dokumentai
 • Užduotys
Pasirinkus skiltį Dokumentai , galima pagal laikotarpį pamatyti registrų ataskaitų duomenis. Jie yra suskirstyti į:
 • Šiandien
 • Vakar
 • Ši savaitė
 • Šis mėnuo
 • Praėjusi savaitė
 • Praėjęs mėnuo
 • Praėjęs ir einamas mėnuo
Pasirinkus skiltį E. pristatymas, galima pasirinkti elektroninių pranešimų ir dokumentų, kurie buvo siųsti per ePristatymo integraciją fiziniams ir juridiniams asmenims, sistemos ataskaitą pagal užpildytus ir pasirinktus kriterijus. Pasirinkus skiltį Pagal dalinius, galima generuoti ataskaitą susijusią su pasirinktais atskirų dalinių, kurie yra sukurti jūsų įmonės paskyroje, rodikliais. Pasirinkę šią Ataskaitos funkciją, galite generuoti ataskaitą pagal įmonėje esančius specifinius registruotus vartotojus.
Šis meniu punktas yra skirtas peržvelgti įmonės paskyros darbuotojų atliktų ir neatliktų darbų sistemoje statistiką pasirenkant norimą laiko terminą. Taip pat šiame skyriuje galite peržvelgti pateiktą jums pavaldžių darbuotojų darbų būseną ir matyti jų aktyvumą sistemoje.
Atsidarę skiltį Įmonės nustatymai, galite koreguoti savo įmonės kontaktinę informaciją, kurti naujus vartotojus ir redaguoti esamus, kurti naujus registrus, jų bylas, įkelti įmonės failų šablonus, suteikti vartotojams atitinkamas prieigos teises prie reikiamų dokumentų ir valdyti visus savo įmonės paskyros parametrus. Šis meniu skyrius susideda iš keturių papildomų sekcijų, kuriose yra valdoma atitinkama įmonės paskyros informacija:
 • Informaciją apie vartotojus;
 • Informaciją apie išorinius kontaktus;
 • Informaciją apie dokumentus, registrus, bylas;
 • Informaciją apie sistemą.
Sekcijoje Informacija apie vartotojus, galite kurti naujus vartotojus, redaguoti jų informaciją, priskirti vartotojams atitinkamų registrų matomumo ir paieškos teises, pašalinti tuos vartotojus, kurie jau nebedirba jūsų įmonėje, kurti naujus dalinius ir pareigas bei sukurti pavadavimus, kurie suteiks vartotojams tiesioginius prisijungimus prie pavaduojamų kolegų paskyrus ir leis atlikti veiksmus su jiems paskirtais dokumentais ar užduotimis. Sekcijoje Informacija apie išorinius kontaktus, galite peržvelgti sukurtų išorinių juridinių arba fizinių kontaktų informaciją bei kurti kontaktų grupes, kurioms galėsite perduoti atlikti veiksmus su sukurtais dokumentais arba užduotimis. Sekcijoje Informacija apie dokumentus, registrus bylas, galite atlikti sukurtų arba registruotų dokumentų ar užduočių parametrų korekcijas rankiniu būdu, sukurti naujus registrus ir jų bylas arba redaguoti jau esamų nustatymus. Poskyriuje Failų šablonai, galite įkelti į savo įmonės paskyrą failų šablonus, iš kurių registruoti vartotojai galės sukurti dokumentų failus, redaguojant nurodytus šablono teksto laukus. Poskyris El. paslaugos yra skirtas aktyvuoti elektroninių paslaugų modulį jūsų įmonės paskyroje bei priskirti esamų paslaugų sukurtų dokumentų atsakingus asmenis. Šio modulio paslaugos leis visiems įmonės vartotojams atlikti greitą atostogų arba mamadienio/tėvadienio prašymo sukūrimą ir pateiks šiuos dokumentus atsakingam administruojančiam asmeniui juos toliau valdyti. Registracija  iš el. pašto poskyriuje galite nustatyti automatišką visų laiškų, kaip dokumentų, įkėlimą tiesiogiai iš el. pašto dėžutės į Integrra sistemą ir priskyrimą atsakingam tokių dokumentų valdymui vartotojui. Sekcijoje Informacija apie sistemą, galite peržvelgti savo įmonės administravimo žurnalą, kuriame, pagal pasirinktą laiko terminą, galėsite peržvelgti kokie vartotojai atliko specifinius veiksmus jūsų įmonės paskyroje, kurie įprastai nėra matomi dokumentų istorijoje.