Sveiki atvykę į Inregrra vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Inregrra sistemos funkcionalumais.

Atsidarius dokumentą, kurie yra pateikiami sekcijoje Mano darbai, galite atlikti šiuos veiksmus su dokumentais, priklausomai nuo esamos dokumento sisteminės būsenos ir vartotojo sisteminės rolės:
 • Sukurti pavedimą - paspaudus šį mygtuką, galite sukurti užduotį norimam vartotojui, prie kurios bus susietas jūsų matomas dokumentas. Šis mygtukas yra matomas tik administratoriaus arba vadovo sisteminę rolę turintiems vartotojams ir kai dokumento būsena yra Registruota arba Atlikta.
 • Pažymėti įvykdyta - paspaudus šį mygtuką, galite pateikti dokumento atlikimo rezultatus, kurie bus įrašyti į dokumento kortelę ir paspaudus mygtuką Pažymėti įvykdyta, dokumentas įgauna būsena Atlikta ir dings iš vartotojo darbastalio, tačiau bus pasiekiamas per sistemos paiešką, jeigu vartotojas turi prieigos teises prie dokumento registro. Mygtukas yra pasiekiamas tik nurodytam dokumento gavėjui ir dokumentui turint būseną Registruota.
 • Susipažinau - paspaudus šį mygtuką, vartotojas patvirtina, jog susipažino su dokumento turiniu ir dokumento kortelėje pasikeičia vartotojo susipažinimo statusas. Dokumentas dings iš vartotojo darbastalio, tačiau bus pasiekiamas per sistemos paiešką, jeigu vartotojas turi prieigos teises prie dokumento registro. Mygtukas yra pasiekiamas tik vartotojui, kuriam yra perduotas dokumentas susipažinimui ir dokumentui turint būseną Registruota.
 • Siųsti e. pristatymu - paspaudus šį mygtuką, sistema leidžia suformuoti siuntos pranešimą ir išsiųsti dokumentą per ePristatymo platformą, jeigu dokumente nurodytas gavėjas (išorinis juridinis arba fizinis asmuo) turi aktyvią ePristatymo dėžutę. Mygtukas yra pasiekiamas tik dokumento kūrėjui, kai dokumento būsena yra Registruota arba Atlikta.
 • Perduoti susipažinti - paspaudus šį mygtuką, galite nurodyti kokiems registruotiems vartotojams bus perduotas dokumentas susipažinti su jo turiniu. Perdavus dokumentą susipažinimui, dokumento kortelėje bus suformuota nauja sekcija, kurioje matysite, kiekvieno vartotojo susipažinimo būseną. Mygtukas yra pasiekiamas, kai dokumento būsena yra Registruota.
 • Perduoti vizuoti - paspaudus šį mygtuką, galite nurodyti dokumentą vizuojančius vartotojus ir jiems perdavus dokumentą, dokumento kortelėje bus suformuota papildoma nauja sekcija, kurioje matysite kiekvieno vizuotojo būseną. Šis mygtukas yra matomas dokumento kūrėjui, kai dokumento būsena yra Projektas.
 • Perduoti pasirašyti - paspaudus šį mygtuką, galite nurodyti vartotojus, kuriems bus perduodamas dokumentas jį pasirašyti. Perdavus dokumentą pasirašyti, dokumento kortelėje bus suformuota papildoma nauja sekcija, kurioje matysite kiekvieno pasirašančiojo vartotojo būseną. Jei jūsų perduodamas dokumentas yra el. parašu pasirašomojo tipo, šio mygtuko pagalba, galite nurodyti išorinius juridinius asmenis (jeigu juridinis asmuo yra nurodytas kaip dokumento gavėjas) arba išorinius fizinius asmenis, kuriems perduosite dokumentą pasirašyti. Šis mygtukas yra matomas tik dokumento kūrėjui, kai dokumento būsena yra Projektas arba Pavizuota.
 • Grąžinti derinti - paspaudus šį mygtuką, galite nurodyti priežastį, kodėl dokumentas yra gražinamas dokumento kūrėjui jį koreguoti, atsisakant jį pavizuoti ar pasirašyti. Šis mygtukas yra matomas dokumentą vizuojantiems arba pasirašantiems asmenims, kai dokumento būsena yra Perduota pasirašyti arba Perduota vizuoti.
 • Susieti dokumentą - paspaudus šį mygtuką, galite surasti jau jūsų įmonės paskyroje registruotą dokumentą ir jį susieti su matomu dokumentų. Po susiejimo, matomo dokumento kortelės apačioje atsiras nauja sekcija, kurioje galėsite persijungti ir peržvelgti kitų susietų dokumentų turinį ir atlikti tolimesnius veiksmus su tais dokumentais. Šis mygtukas yra matomas dokumento kūrėjui ir jo gavėjui, kai dokumento būsena yra Projektas, Pavizuota, Pasirašyta, Registruota arba Atlikta.
 • Sukurti kopiją - paspaudus šį mygtuką, sistema jus nukreips į naujo dokumento kūrimą, kurio metaduomenų laukai bus automatiškai užpildyti identiškais parametrais, kaip originalaus dokumento.
 • Spausdinti - paspaudus šį mygtuką, jūs galėsite suformuoti dokumento kortelės spausdinimo paruoštuką, kurį galėsite išsaugoti, kaip pdf failą.
 • Redaguoti - paspaudus šį mygtuką, galėsite redaguoti dokumento parametrus ir prisegti naujus arba pašalinti esamus dokumento failus. Išsaugojus naujus redagavimo parametrus, dokumento būsena pakis į jo registro nustatytą būseną po sukūrimo, ir jeigu dokumentui buvo suteiktos vizos ar parašai, jie bus anuliuoti. Šis mygtukas yra matomas tik dokumento kūrėjui ir administratoriaus rolę turintiems vartotojams.
 • Siųsti el. paštu - paspaudus šį mygtuką, galite dokumente esamus failus nusiųsti išoriniam asmeniui, pažymėjus varnelę “Ar siųsti el. paštu?” ir suvedus jo el. pašto adresą. Šis mygtukas yra matomas dokumento kūrėjui ir nurodytam dokumento gavėjui, kai dokumento būsena yra Registruota.
 • Vizuoti - paspaudus šį mygtuką, jūs uždėsite ant dokumento teigiamą vizą ir nusiųsite dokumentą jo kūrėjui jį toliau valdyti. Šis mygtukas yra matomas dokumentą vizuojančiam asmeniui, kai dokumento būsena yra Perduota vizuoti.
 • Vizuoti su pastaba - paspaudus šį mygtuką, jūs uždėsite ant dokumento teigiamą vizą bei taip pat galite nurodyti pastabą apie dokumentą arba papildomai prisegti trūkstamą arba teisingą dokumento failą ir nusiųsite dokumentą jo kūrėjui jį toliau valdyti. Šis mygtukas yra matomas dokumentą vizuojančiam asmeniui, kai dokumento būsena yra Perduota vizuoti.
 • Pasirašyti - paspaudus šį mygtuką, jūs uždėsite savo sisteminį vidinį parašą ant dokumento ir nusiųsite dokumentą atgal jo kūrėjui jį valdyti. Šis mygtukas yra matomas pasirašančiajam asmeniui, kai dokumento būsena yra Perduota pasirašyti.
 • Pasirašyti el. būdu - paspaudus šį mygtuką, jūs inicijuosite dokumento pasirašymą el. parašu. Sistemoje atsiras papildomas langas, kuriame pasirinkus norimą pasirašymo technologiją ir užpildžius reikiamus informacinius laukus, bus uždėtas jūsų el. parašas ant dokumento turinio. Šis mygtukas yra matomas pasirašančiajam asmeniui, kai dokumento būsena yra Perduota pasirašyti.
 • Stebėti - paspaudus šį mygtuką, galite pridėti dokumentą prie Mano stebimi sekcijos, kurioje visados galėsite sekti dokumentą per jo valdymo procesą.
 • Priminti - paspaudus šį mygtuką, galite sukurti sau priminimus į elektroninį vartotojo pašto adresą apie šį dokumentą.