Sveiki atvykę į Inregrra vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Inregrra sistemos funkcionalumais.

Šis meniu punktas yra skirtas kurti naujiems dokumentams, užduotims (tik administratoriaus arba vadovo rolę turintiems vartotojams šiame punkte prieinamas funkcionalumas) arba įvykiams. Praskleidus šį punktą, darbuotojo rolę turintys vartotojai, matys du subpunkčius - Kurti įvykį ir Kurti dokumentą. Registratoriaus rolę turintiems vartotojams papildomai bus matomas subpunktis Registruoti dokumentą. Vadovo rolę turintys vartotojai papildomai matys subpunktį Kurti užduotį. Administratoriaus rolę turintys vartotojai dar papildomai matys Kurti vartotoją, Kurti registrą bei Kurti dalinį.
Paspaudus Kurti įvykį, atsivers naujas langelis, kuriame galima įrašyti skelbtino įvykio tekstą. Taipogi yra galimybė prisegti norimą priedą, ar tai būtų video medžiaga, ar tekstinis failas, bei taip pat galima peržiūrėti kaip atrodys įvykis prieš paskelbiant jį. Pažymėjus varnelę prie Skelbti visiems, įvykis bus matomas visiems Jūsų įstaigos/įmonės registruotiems vartotojams. Nepažymėjus varnelės, įvykį matys tik asmuo / asmenys / daliniai / grupės, kurios bus pasirinktos. Viską suvedus spauskite Skelbti, norėdami išpublikuoti savo sukurtą įvykį.
Paspaudus Kurti dokumentą, atsivers naujas sistemos langas, kuriame turėsite pasirinkti registrą iš Jums matomų registrų sąrašo, kuriame saugosite naują kuriamą dokumentą, bei turėsite pasirinkti kokio tipo parašu, bus pasirašomas dokumentas (Paprastas dokumentas - paprastu sisteminiu parašu  pasirašomas dokumentas, kuris yra skirtas pasirašyti vidiniams dokumentams; El. parašu pasirašytas dokumentas - pilnaverčiu el. parašu pasirašomas dokumentas). Tai atlikus ir paspaudus mygtuką Patvirtinti, būsite nukreipti į dokumento kortelės duomenų pildymo formą. Ją užpildžius ir sukūrus dokumentą, galėsite toliau atlikti su juo norimus valdymo veiksmus.
Paspaudus Registruoti dokumentą, atsivers naujas sistemos langas, kuriame turėsite pasirinkti registą į kurį bus registruojamas jūsų dokumentas bei turėsite pasirinkti kokio tipo yra gautasis dokumentas (pasirašytas el. parašu, ar pasirašytas paprastu parašu). Pasirinkus reikiamus laukus, būsite nukreipti į gauto dokumento kortelės duomenų pildymo formą. Ją užpildžius, dokumentas bus užregistruotas sistemoje ir galėsite su juo atlikti tolimesnius veiksmus.
Pasirinkus ši punktą, būsite nukreipti į užduoties kortelės duomenų pildymo formą. Joje turėsite nurodyti užduoties gavėją (užduoties atlikėjas), aprašyti pačią užduotį, jei yra poreikis - prisegti arba susieti su užduotimi susijusį dokumentą ar jo failą. Taip pat galėsite nurodyti tos užduoties kontrolierių, kuris bus atsakingas už atliktos užduoties korektiškumo patikrinimą arba papildomos informacijos suteikimą užduoties gavėjui.
Šis pasirinkimas automatiškai sistemoje atidarys naujo vartotojo sukūrimo formą ir ją užpildžius, nusiųs naujam vartotojui pakvietimą prisijungti prie Integrra sistemos.
Šis punktas sistemoje automatiškai atidaro naujo registro kūrimo parametrų formą. Ją užpildžius ir išsaugojus suvestus nustatymus, įmonės paskyroje yra sukuriamas naujas registras, kuriame galėsite kurti arba registruoti naujus dokumentus, bei juos valdyti.
Šis punktas automatiškai sistemoje atidaro naujo dalinio kūrimo formą, kurią užpildžius ir išsaugojus nustatymus, į sukurtą naują dalinį administratoriaus rolę turintis vartotojas, galės priskirti kitus įmonės paskyroje sukurtus vartotojus.