Sveiki atvykę į Inregrra vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Inregrra sistemos funkcionalumais.

Pradinio vartotojo sukūrimas yra atliekamas tituliniame Integrra.com puslapyje:
 1. Paspauskite ant mygtuko "Prisijungti" .
 2. Pasirenkate opciją "Prisiregistruokite" esančią atsiradusio naujo lango apačioje.
 3. Suvedame paskyros informaciją (prisijungimo el. pašto adresą, savo vardą, pavardę, lytį) į formos laukus ir spaudžiate mygtuką "Registruotis". Atlikus šį veiksmą, į savo el. pašto dėžutę gausite laišką, su nuoroda paskyros slaptažodžiui susikurti.
 4. Taip pat savo vartotoją galite susikurti paspaudę ant mygtuko "Išbandyti", kuris tuo pačiu leis iškarto sistemoje sukurti ir įmonės paskyrą.
Susikūrus savo vartotojo paskyrą, galite prisijungti prie jos ne tik su el. pašto adresu ir jam sukurtu slaptažodžiu, bet ir tokiais alternatyviais būdais, kaip ir Smart-ID, Mparašu, Google paskyra (jei sukurtu vartotojo el. paštas sutampa su Google paskyros el. pašto adresu) bei Manodienynas prisijungimu.
Sukurti savo įmonės paskyrą galite paspaudę Integrra.com tituliniame puslapyje mygtuką "Išbandyti", kuris leis susikurti savo asmeninę paskyrą ir patogaus sistemos vedlio aplinkoje leis suvesti pradinę įmonės paskyros informaciją. Jei jau turite asmeninę Integrra paskyrą, prisijunkite prie jos ir viršutiniame kairiajame kampe paspauskite mygtuką "Kurti naują įmonę". Pirmu žingsniu, suvedame savo įmonės pavadinimą. Atsidaręs įmonės paskyros kūrimo vedlys turėsi 4 skyrius:
 1. Informacija apie įmonę - Šiame skyriuje privalote suvesti privalomąją įmonės kontaktinę informaciją: įmonės kodas, jos adresas ir pagrindinis el. pašto adresas.
 2. Informacija apie padalinius ir skyrius - Šiame skyriuje turite sukurti nors vieną padalinį/skyrių, kuris atitinka jūsų įmonės vidinę struktūrą. Jei jūsų įmonė neturi jokių padalinių ar skyrių, galite sukurti vienintelį padalinį pavadinimu Administracija.
 3. Sistemos vartotojai - Šis skyrius bus skirtas suvesti pradinius savo įmonės paskyros vartotojus, kurie galės valdyti ir dirbti su jūsų įmonės paskyros dokumentais. Vartotojo sukūrimui reikalinga informacija yra jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, kuris bus naudojamas, kaip sistemos prisijungimo vardas, nurodoma vartotojo sistemos rolė, kuri nustatys, kokius veiksmus ar funkcionalumus vartotojas galės pasiekti jūsų įmonės paskyroje. Parametras "Dirba" leis nustatyti, kokiam padaliniui kuriamas vartotojas priklausys įmonės paskyroje, o sekančiame parametre "Pareigybė", priskirsite vartotojui kokias pareigas vartotojas atlieka jūsų įmonėje. Paskutinis vartotojo kūrimo parametras yra "Lytis", pagal kurios nustatymus, sistema žinos kokios lyties pareigybę reikia priskirti vartotojui, kaip pvz.: Direktorius ar Direktorė.
 4. Informacija apie dokumentus (registrus, aplankalus) - Šis paskutinis skyrius yra skirtas jūsų įmonės paskyros registrų kūrimui. Registrai atliks aplankalų funkciją jūsų įmonės paskyroje, kuriuose jūs galėsite kurti naujus dokumentus ir juos užregistruoti bei saugoti. Sistema automatiškai už jus sukuria 7 pradinius registrus, kuriuos galite visados redaguoti arba juos ištrynus, susikurti savus. Registro sukūrimui reikalinga minimalioji informacija yra jo pavadinimas, kurį suvesite laukelyje "Registro pavadinimas". Sekančiame laukelyje "Registro žymėjimas" yra suvedama toji reikšmė, pagal kurią šiame registre bus kūriama automatinė registruotų dokumentų numeracija. Kaip pvz. šiame laukelyje nurodžius raides AR, visi dokumentai, kurie bus užregistruoti šiame registre, įgaus numerį AR-x (x - tai dokumento registracijos eilės numeris registre). Parametras "Paskutinis numeris" yra skirtas nurodyti nuo kokios eilės vietos registre prasidės dokumentų numeracija. Parametras "Registro rūšis" yra skirtas nurodyti kokio tipo dokumentai bus valdomi šiame registre. Pasirinkus rūšį "Siunčiami dokumentai", registras bus skirtas kurti tik siunčiamiems dokumentams, kurie bus sukurti įmonės paskyroje ir perduodami pasirašyti vidaus arba išorės asmenims. "Gaunami dokumentai" registro tipas leis šiame registre tiktais užregistruoti iš išorės gautus dokumentus, kuriems nereikia papildomų parašų ar vizų. Registro tipas "Vidiniai dokumentai" leis registre ne tik valdyti savo įmonės vidinius dokumentus, kaip atostogų prašymus, direktoriaus įsakymus ar kitus vidaus dokumentus, bet tuo pačiu veiks, kaip universalus registro tipas, leidžianti naudoti registre siunčiamų ir gaunamų tipų registrų funkcionalumus, tad jei nežinote kokie dokumentai bus valdomi sukurtame registre, parinkite registrui šį registro tipą.
Užpildžius reikiamą informaciją įmonės kūrimo vedlyje, spustelkite mygtuką "Patvirtinti" ir jūsų įmonės paskyra bus sukurta, o pridėti vartotojai, gaus pakvietimus jungtis prie įmonės paskyros bei susikurti savo paskyrai prisijungimo slaptažodžius. Šiuo būdu yra sukuriama paskyra su DEMO planu. Jei norite naudoti pilnavertę Integrra DVS be jokių apribojimų, kreipkitės telefonu +370 5 278 8636 dėl sistemos plano pasikeitimo arba el. paštu info@idamas.lt
Naujo dokumento kūrimas sistemoje yra atliekamas paspaudus meniu punktą "Kurti naują" ir pasirinkus submeniu punktą "Kurti dokumentą". Nuėjus šiuo keliu sistemoje, atsidarys naujas pagrindinis langas, kuriame pirmiausiai pasirinksite registrą, kuriame kursite naująjį dokumentą. Tai atlikus, turėsite pasirinkti, koks bus kuriamas dokumento tipas:
 • Paprastas dokumentas - skirta kurti dokumentams, kurie bus pasirašomi vidiniu sisteminiu parašus, kitaip vadinamu pažangiuoju parašu. Jis yra skirtas pasirašyti tik įmonės vidaus dokumentams, tokiems kaip atostogų prašymą, darbų saugos dokumentai, darbų tvarkos dokumentai ir pan. Šis parašas netinka tiems dokumentams, kurie bus siunčiami pasirašyti kitoms įmonėms arba išoriniams fiziniams asmenims.
 • El. parašu pasirašytas dokumentas - skirta kurti dokumentams, kurie bus pasirašomi pilnaverčiais kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tinka visų tipų dokumentams.
 • Masinis dokumentų kūrimas - skirta sukurti daugelį atskirų dokumentų pagal įkeltą vieną bendrą dokumento failą su dinaminiais informacijos laukais, kuriuose bus įrašoma skirtinga informacija, priklausomai nuo nurodyto gavėjo.
Pasirinkus norimus dokumento parametrus, spauskite mygtuką "Patvirtinti" ir sistema jus nukreips į dokumento kortelės pildymo formą. Norint sukurti dokumentą, turite nurodyti informaciją šiuose laukuose:
 • Siuntėjas - šiame lauke turėsite nurodyti kuriamo dokumento siuntėją. Pradėkite vesti norimo vartotojo vardą arba pavardę ir sistema jums pateiks pagal suvestą informaciją galimus siuntėjų variantus.
 • Gavėjas - šiame lauke turėsite nurodyti kuriamo dokumento gavėją/-us. Pradėkite vesti norimo vartotojo vardą arba pavardę ir sistema jums pateiks pagal suvestą informaciją galimus gavėjų variantus. Kai dokumentas bus užregistruotas, šiame laukelyje nurodytiems gavėjams nukeliaus jūsų dokumentas.
 • Dokumento antraštė - aprašyti tekstu koks tai yra dokumentas. Minimalus antraštės simbolių kiekis yra 5.
 • Dokumentas - šis parametras turi du pasirinkimus: mygtukas "Prisegti failus" arba "Sugeneruoti iš šablono". Paspaudus prisegti failus, sistema jums leis prie kuriamo dokumento pridėti norimus failus iš jūsų kompiuterio laikmenos. Pasirinkus mygtuką Sugeneruoti iš šablono, sistema jums leis pasirinkti norimą esamą sistemos šabloną arba jūsų įmonės paskyroje įkeltą šabloną, pagal kurį, susivedus šablone trūkstamą informaciją, galėsite sugeneruoti .docx arba .pdf tipo failą ir jį prisegti prie kuriamo dokumento.
Užpildžius bent nurodytus laukus, paspauskite apačioje formos esantį mygtuką "Sukurti dokumentą" ir sistema sukurs jūsų dokumentą. Sukurtas dokumentas bus pasiekiamas meniu skiltyje "Mano dokumentai", kur galėsite valdyti savo sukurtą dokumentą.
Jeigu pamiršote savo paskyros slaptažodį, jį galite atkurti pateiktu keliu:
 1. Prisijungus prie Integrra titulinio puslapio, spaudžiate mygtuką "Prisijungti".
 2. Atsidariusioje formoje, spauskite ant teksto "Pamiršau slaptažodį".
 3. Naršyklėje atsidarys naujas langas, kuriame suveskite savo paskyros el. pašto adresą ir paspauskite mygtuką "Siųsti".
 4. Į savo nurodytą el. pašto adresą gausite laišką su nuoroda, ant kurios paspaudus jus nukreips į naujo slaptažodžio suvedimo langą. Suveskite norimą naują paskyros slaptažodį ir spauskite mygtuką "Patvirtinti".